Bài đăng phổ biến

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

LỠ NHỊPLỠ NHỊP

Đêm khuya đọc thơ...Cửa nhà không mở được
Để nguồn thơ đã lỡ bước ...Qua rồi
Còn tình thơ ... Chỉ có ở trong thôi
Đang nghẹn nấc chưa bật bung thành tiếng

Và em ơi khi thơ là "dấu luyến"
Thì tình yêu xin làm một "chấm dôi"
Để mai ngày em bước đến bên tôi
Tự tin nhé - Sẽ không còn lỡ nhịp.
                                   
                          Đoàn Động -  Đong Đầy Blog