Bài đăng phổ biến

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

ĐÓN NĂM 2014

MỪNG NĂM MỚI THẮNG LỢI MỚIMở cửa đầu năm đón gió xuân
Bay bổng hồn tôi thơ chắp vần
Nụ mai gặp gió cười tươi thế 
Vui quá đàn ong lấy mật về.

Chúc cho con trẻ thêm áo mới
Học giỏi chăm ngoan rộn tiếng cười
Chúc thọ các cụ khỏe vui tươi
Đại lộc bách niên - Gia quyến hưởng
Mẫu mực đoàn viên phúc thọ khang
Cung chúc mừng Quốc thái dân an
Năm này nước mạnh, phố làng văn minh.
Đong Đầy xuân 2014