Bài đăng phổ biến

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2006

XUÂN GIÁP TÝ


   Giáp tý -  Xuân này

Đầu năm khai bút viết thơ xuân
Chai rượu chia ba uống một phần
Nhớ lại xuân qua lên men rượu
Say mãi hơi men suốt một xuân
*
*    *
Mở của đầu năm đón gió xuân
Bay bổng hồn tôi thơ chắp vần
Nụ mai gặp gió cười tươi thế
Vui quá đàn ong lấy mật về
*
*    *
Ngắm em cô gái trong ảnh ảo
Thoáng gặp bầu trời sáng ánh sao
Pháo nhà ai đốt nnghe ròn rã
Ngỡ pháo quê hương đón ngày về.
    Ban Mê 02/02/1984
>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét