Bài đăng phổ biến

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

CON VỀ

    CON VỀ

Con vào rồi con lại ra
Xây một căn nhà giữ nếp chân quê
Hàng tre, ruộng lúa, bờ đê
Một thuở đi về bắt cáy, bắt cua

Hôm nay tóc bạc, răng thưa
Bôn ba đất khách vẫn chưa về nhà
Đinh ninh con nhớ lời Cha
Dựng một căn nhà - Tế Lễ Tổ Tiên .
   An Đức - Tháng 9/2011

   Xem video:  Tảo mộ thanh minh trong tiết tháng ba:LĂNG MỘ HỌ ĐOÀN.