Bài đăng phổ biến

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2008

ĐÓN XUÂN

ĐÓN XUÂN

Mở cửa đầu năm đón gió xuân
Bay bổng hồn tôi thơ chắp vần
Nụ mai gắp gió cười tươi thế
Vui quá đàn ong lấy mật về.
*
Mừng cho con trẻ thêm áo mới,
Chúc thọ các Cụ rộng sân chơi
Tết đến xuân về - Thi đua mới
Nhà rộng, phố vui , rộn tiếng cười ./.
Xuân mậu tý 2008

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2008

XUÂN ĐINH SỬU 1997


XUÂN ĐINH SỬU 1997

Bính tý đã qua, Đinh sửu tới rồi
Lối mòn chuột chạy, lắm cỏ hôi
Xuân về thời tiết Thiên Nhiên hợp
Vườn, rẫy cà phê lộc nhú chồi
             *
           *    *
Để đón Trâu về viết thơ chơi
Đường mở lên cao dốc cổng trời
Đủng đỉnh cỡi trâu nơi hạ giới
Hái lộc mùa xuân - Hái lộc đời.
                                                                                  Ban Mê     Xuân 1997

HƯƠNG VƯỜNHƯƠNG VƯỜNVườn cà hoa nở trắng tinh
Phải chăng ngọn gió si tình tới lay
Để cho hương thoảng phấn bay
Ngẩn ngơ mây trắng, ghen thay mây hồng
Chân đồi anh đứng ngóng trông
Thoảng nghe trong gió hương nồng ngất ngây
Nụ hoa đang ở trong tay
Cựa mình nói nhỏ - Vụ này bội thu !
 
Eatul tháng 01/1997
>

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2008

Tấm ảnh kỷ niệm

Tấm ảnh kỷ niệm


Ký ni�m 704

Từ phải qua trái: áo xanh
Anh Vũ Ngọc Trân - Liên đoàn Trưởng - Liên đoàn ĐCTV -ĐCCT Miền trung;
Anh Nguyễn Lưu - Đoàn Trưởng Đoàn Địa chất 704;
Anh TRần Xuân Hường - Tổng Cục Trưởng Cục Địa chất & và khoán sản VN;
Anh Vũ Tất Tụng - Trưởng phòng tổ chức càn bộ Cục Đ.C&K.S
Lê Ngọc Đỉnh - Trưởng phòng Kỹ thuật Đoàn Đ.C.704
Lưu Thị Hồng - TCHC Đoàn Đ.C.704
Đoàn Phát Động - Trưởng phòng nghiệp vụ TH Đoàn Đ.C.704