Bài đăng phổ biến

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2008

XUÂN ĐINH SỬU 1997


XUÂN ĐINH SỬU 1997

Bính tý đã qua, Đinh sửu tới rồi
Lối mòn chuột chạy, lắm cỏ hôi
Xuân về thời tiết Thiên Nhiên hợp
Vườn, rẫy cà phê lộc nhú chồi
             *
           *    *
Để đón Trâu về viết thơ chơi
Đường mở lên cao dốc cổng trời
Đủng đỉnh cỡi trâu nơi hạ giới
Hái lộc mùa xuân - Hái lộc đời.
                                                                                  Ban Mê     Xuân 1997

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét