Bài đăng phổ biến

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

VỀ QUÊ ANH

VỀ  QUÊ ANH
Thơ: Đoàn Động

Có về  quê với  anh không
Phù sa  mầu mỡ  sông hồng
Đồng trũng  chiêm khê  mùa thối
Ráng chiều  cò trắng  đứng trông

Lúa xanh bát ngát trổ đòng
Cánh diều  no gió  tầng không
Nắng trải  hanh hao chiều vắng
Thuyền ai khua nước xuôi dòng

Kia kìa  ruộng lúa  mênh mang
Nhìn xa  một thảm  bông vàng
Phá  Đáy   Đò Be  Vùng bảy
Cây cầu  sừng sững  bắc ngang

Thênh thang đường nhựa qua làng
Mượt    quần áo  thật sang
Lúng liếng em đi trẩy hội
Đình quê  trống giục rộn ràng.
   Ban Mê nhớ quê 06/09/2017.

4 nhận xét: