Bài đăng phổ biến

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2008

Tấm ảnh kỷ niệm

Tấm ảnh kỷ niệm


Ký ni�m 704

Từ phải qua trái: áo xanh
Anh Vũ Ngọc Trân - Liên đoàn Trưởng - Liên đoàn ĐCTV -ĐCCT Miền trung;
Anh Nguyễn Lưu - Đoàn Trưởng Đoàn Địa chất 704;
Anh TRần Xuân Hường - Tổng Cục Trưởng Cục Địa chất & và khoán sản VN;
Anh Vũ Tất Tụng - Trưởng phòng tổ chức càn bộ Cục Đ.C&K.S
Lê Ngọc Đỉnh - Trưởng phòng Kỹ thuật Đoàn Đ.C.704
Lưu Thị Hồng - TCHC Đoàn Đ.C.704
Đoàn Phát Động - Trưởng phòng nghiệp vụ TH Đoàn Đ.C.704

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét